Finstämda toner

Jag fick ett uppdrag från André med vänner. De undrade om jag även kunde skriva texter till hemsidor. Jag fick i uppdrag att skriva texterna till Pianoteknik i Varbergs hemsida. Förutom att skriva texterna träffade jag även Anders och fotograferade honom. Vi träffades på Rosenfredsskolans aula i Varberg. Där fanns en vacker flygel som lämpade sig som rekvisita till bilderna med Anders.

En passionerad person

Anders älskar musik, och stämmer piano, flyglar och dragspel själv. Han är dessutom duktig på att spela dragspel, självklart spelade han för mig.
Det var roligt att få ta del av hans berättelser och se hur han praktiserade sitt hantverk.
Jag ville på hans hemsida få fram passionen, professionen och hans ödmjukhet i sitt arbete och som person.

Välkommen att kontakta mig!