Lång och trogen tjänst

Jag har i några år hjälpt Långås Potatis & Rotfrukter AB och det är egentligen tack vare de projekten som min affärsidé utformats. Det började med önskemål om utsmyckning i konferensrummet. Det blev ett galleri med olika canvas med motiv som har anknytning till Långås potatis och potatisen. Som någon sade när hen såg bilderna ”Jag visste inte att potatis kunde vara så vackert”.
Sen började fler projekt ramla in. När Långås lanserade en ny potatissort var jag med och tog fram designen till påsen. Jag har även gjort deras produktbroschyr och andra informationsblad.

Stort projekt

Ett av de större projekten för Långås var när de skulle förnya hemsidan så att den blev responsiv och mer up to date. Jag omarbetade texterna och fyllde på med bilder som skulle stämma mer överens med deras företagsprofil. Jag hade stor hjälp av André med vänner som levererade hemsidan. Den känslan jag plockade fram var att få en närhet till de som odlar potatisen och förstärka potatisens ”själ” men också framtiden och det moderna i potatishanteringen.

Välkommen att kontakta mig!